Članovi udruge su:

INTERAKTIVNA KARTA

KARTA

Od 6. svibnja 2016. Predsjednik Hrvatske udruge povijesnih gradova je

Jakov Vetma, Načelnik Općine Klis (info@klis.hr)

Potpredsjednici HUPG-a su Gradovi Trogir, Rovinj, Karlovac i Varaždin.